Elbiler op til 400.000 fritages for afgift


#1

Ingen registreringsafgift på grønne biler under 400.000 kroner i 2019 og 2020
Regeringen vil hæve bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler og plugin-hybridbiler, så det i 2019 udgør 40.000 kroner og 77.500 kroner i 2020. Regeringen vil samtidig udskyde indfasningen af registreringsafgiften med ét år.